VIRKSOMHEDER

Som virksomhed har man et kæmpe ansvar både direkte og indirekte
for rigtig mange menneskers liv, trivsel og udvikling.

Åbenhed, bevidsthed og synlige værdier

De ansatte har ansvar for deres specifikke arbejdsområder og det hele skal spille sammen og gå op i en højere enhed. Allerbedst er det, når der skabes et fællesskab og hver enkelt har lyst til at ”trække på samme hammel” for at opnå det mål og resultat, der er sat op.

Det er desværre ikke altid det går så nemt. Mennesker er styret af vaner, holdninger og følelser, der kan gå i vidt forskellige retninger, og hvad gør man så for at få samlet tropperne og skabt en kultur af ”godt samarbejde” på tværs af afdelinger, uddannelser, stillingsbetegnelser og forskelligartede arbejdsopgaver?

De tre gode kodeord er: åbenhed, bevidsthed og synlige værdier. Åbenhed i forhold til at kommunikere ærligt og direkte på tværs af alt. Bevidsthed om, hvilke mekanismer, der driver os hver især, hinanden og hvad der kan hjælpe til at styre den rette vej, sammen. Og grundlaget for dette er en klarhed over, hvilke værdier der skal bære det hele. Bevidsthed om hvilke værdier, der er defineret for virksomhedens trivsel og resultater.

Som organisation har virksomheden det overordnede ansvar for udvikling og kompetence for alle ledere og mellemledere. Dette kan deles op i fire lige vigtige områder:


PERSONLIGT LEDERSKAB – LEDELSE AF MENNESKER – FAGLIG LEDELSE – LEDELSE AF FORRETNING
.

PERSONLIGT LEDERSKAB INDEBÆRER

SELVINDSIGT
Lederen kender sine styrker og svagheder, søger løbende feedback på sin adfærd og bruger indsigten til at udvikle sit lederskab.

TURDE VÆRE SIG SELV
Der er overensstemmelse med hvad lederen siger og gør. Lederen giver noget af sig selv og skaber tillid gennem nærvær, åbenhed og ærlighed.

PASSION
Lederen driver sit område med stort engagement og energi, viser sin begejstring og kommunikerer med indlevelse og entusiasme.

EMPATI
Lederen lytter og er interesseret i andres synspunkter, viser forståelse for andres følelser og adfærd – og tilpasser sin egen adfærd efter personen og situationen.

LEDELSE AF MENNESKER INDEBÆRER

MOTIVERE & SKABE TRIVSEL
Lederen er nærværende og kender sine medarbejdere og ved, hvad der motiverer den enkelte. Lederen prioriterer tid til dialog og sparring med medarbejderne, og sikrer, at alle medarbejdere kender målene og eget bidrag dertil.

KOMMUNIKATION
Lederen kommunikerer klart og forståeligt, såvel en-til-en som til grupper og forstår at tilpasse kommunikationen til situationen. Lederen lytter aktivt til lederens indspil og opsøger og videregiver relevant information.

GIVE FEEDBACK
Lederen bruger konstruktiv feedback til løbende at udvikle sig selv og sine medarbejdere. Og gennem feedback sikrer lederen, at alle ved hvor de står.

SKABE FØLGESKAB
Lederen går forrest og viser vejen, involverer sine medarbejdere i processen, skaber ejerskab og sikrer dermed den rigtige adfærd.

FAGLIG
LEDELSE INDEBÆRER

UDVIKLING AF MEDARBEJDERNE
Lederen ser styrkerne og udviklingsmulighederne hos den enkelte medarbejder. Lederen udvikler medarbejderen både fagligt og personligt ved bl.a at delegere opgaver, der udfordrer medarbejderens nuværende kompetencer.

FORRETNINGSINDSIGT
Lederen kender sit fagområde (flere) indgående og deltager aktivt i udviklingen af virksomheden bl.a. ved at kende og påvirke interessenterne.

FAGLIG INSPIRATION
Lederen sikrer et højt fagligt niveau, søger løbende ny inspiration og opfordrer medarbejderne til nytænkning og videreudvikling.

NYTÆNKNING
Lederen udfordrer det eksisterende ved at opfordre til nye og enklere måder at tænke og gøre tingene på. Lederen bidrager ved selv at komme med nye og anderledes ideer.

LEDELSE AF FORRETNING INDEBÆRER

RESULTATORIENTERING
Lederen fokuserer på resultatet og sætter klare mål for sig selv og sine medarbejdere. Lederen styrer, følger op og evaluerer opfyldelsen af mål.

KUNDEFOKUS
Lederen er nærværende overfor sine kunder, kender og fokuserer på deres behov og bruger deres feedback.

HANDLEKRAFT & KONSEKVENS
Lederen træffer beslutninger og gennemfører de nødvendige forandringer. Lederen prioriterer og fokuserer på de rigtige indsatser, stiller krav og afstemmer forventninger med såvel chef, kollegaer og medarbejdere.

LØBENDE FORBEDRINGER
Lederen har løbende fokus på at udvikle sit område, og baner vejen for, at medarbejderne selvstændigt driver forbedringer. Lederen arbejder aktivt med forbedringer og bruger læringen.

Som leder er det vigtigt, at du tager dig selv og din position alvorligt. Det kan til tider være et ensomt og slidsomt job at bevare overblikket over alle de funktioner, du har ansvar for. Det er altid givende at ”få andre øjne” på situationen. Det handler om, at du bevarer klarhed og overskud i den udfordrende proces. Dét kan jeg hjælpe dig med og du kommer nemt og hurtigt videre.
Kontakt MT Trivsel i dag.

Hvordan foregår det?

Uanset niveau arbejdes der ud fra en 4-trins plan:

Analyse

Ud fra et kort spørgeskema og grundig samtale får vi et billede af, hvilke områder og færdigheder (psykologiske/mentale), der vil være oplagt for dig at træne.

Undervisning

Herefter får du et indblik i de forskellige værktøjer; hvordan de virker og hvorledes de trænes, og derefter sætter vi sammen mål og midler for, hvad der passer dig.

Træningsfasen

Her er du i den praktiske fase og træner ud fra de givne værktøjer. Vi taler sammen undervejs og justerer efter behov. Det er nemt at inkludere i en almindelig travl hverdag.

Evaluering

Efter en aftalt tidsramme evaluerer vi forløb, præstationer og resultater. Alt efter hvordan den nuværende status er, kan der sættes nye mål og flere nye værktøjer i spil.

Hvor foregår det?

Det første møde foregår i øjenhøjde på en passende lokation.
De næste møder kan eventuelt foregå pr. telefon eller Skype.

KONTAKT

Marianne Thorin
+ 45 22 33 13 25
mariannethorin@gmail.com
Vibevej 14, 8641 Sorring

VIGTIG INFORMATION

Handelsbetingelser

Copyright © Marianne Thorin  ·  Alle rettigheder forbeholdt.