HANDELSBETINGELSER

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra MT Trivsel.

Alle ydelser: Kurser, produkter, workshops, 1:1 coaching og proces forløb udgår fra MT Trivsel v/Marianne Thorin, Vibevej 14, 8641 Sorring. E-mail: mariannethorin@gmail.com, telefonnummer: +45 22 33 13 25.

Fortrolighed

Marianne Thorin behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Marianne Thorin i besiddelse fortroligt.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende procesforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 coaching samt andre ydelser: Procesforløb, kurser, workshops, foredrag og 1:1 coaching betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende. Procesforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Procesforløb, kurser, workshops og 1:1 coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer I forvejen. Hvis kurser, workshops, procesforløb, 1:1 sessioner eller foredrag skulle blive aflyst på foranledning af Marianne Thorin, får køber det fulde indbetalte beløb retur.
Aflyses en dag på procesforløb eller kurser, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Rejseaktiviteter

For rejseaktiviteter vedr. opgaver for virksomheder i Jylland, på Fyn og Sjælland samt Bornholm faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

Rettigheder

Marianne Thorin har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til foredrag, kurser, workshops, procesforløb og 1:1 coaching.

Ved køb af MT Trivsels ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Marianne Thorin og virksomheden MT Trivsel måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 coaching og procesforløb, er begrænset til direkte skade og tab. MT Trivsel og Marianne Thorin skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Marianne Thorin har handlet simpelt uagtsomt.

Marianne Thorins erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Ændring af handelsbetingelser

Marianne Thorin har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende handels-betingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

© 2020 MT Trivsel v/Marianne Thorin. Alle rettigheder forbeholdes: MT Trivsel, Vibevej 14, 8641 Sorring. CVR NR. DK 29543488.

KONTAKT

Marianne Thorin
+ 45 22 33 13 25
mariannethorin@gmail.com
Vibevej 14, 8641 Sorring

VIGTIG INFORMATION

Handelsbetingelser

Copyright © Marianne Thorin  ·  Alle rettigheder forbeholdt.