Marianne Thorin

Vi skal ikke ændres men derimod udfolde
det indre guld vi allerede har i os

Jeg ser mennesket i helhed: Vores krop, tanker og følelser hænger sammen. Jeg ser også helheden i familien, i sammenhæng med job og samfundsmæssige aspekter i det hele taget. Mit ønske er at fremelske kvaliteter som nærvær, empati, fordybelse, ligeværdighed, kommunikation, respekt, nysgerrighed, vedholdenhed, ærlighed, spontanitet, forundring, legende lethed, ligefrem og direkte kommunikation, udtrykke følelser – samt at have evnen til indimellem at kunne være tilbagelænet og bare nyde livet og se alt det smukke vi allerede har, mm.

Alt sammen kvaliteter som vi har brug for i vores relationer hele vejen rundt: jo mere åben og empatisk, du er – jo mere du taler fra dit hjerte – jo mere reel og ærlig kommunikation får du. Og det gælder både som kæreste, som kollega, som leder, som ven, som direktør – og som far og mor. Det er dybest set kærlighed til livet! Det er fylde – det er substans – det er ægte livskvalitet, når DU gør det, der er rigtigt og vigtigst for DIG og dine!

OG med dette grundlag er du helt sikkert også en gedigen, engageret medarbejder, leder, direktør. Ordentlighed spredes som ringe i vandet. Du kan ikke være en ukærlig far eller mor, og så være virkelig dygtig til dit arbejde (hvis du altså har med andre mennesker at gøre) – til gengæld kan du opleve, at dit fokus på  det allervigtigste i dit liv (familie, kæreste, børn eller hobby, sport eller andre stærke interesser) – vil højne din evne til at nyde dit arbejde på en ny og engageret måde. Det vil styrke din indre power og frihedsfølelse.

Derfor starter det hele ved DIG SOM MENNESKE:
DIT FUNDAMENT, DIN TRO PÅ DIG SELV – DEN MÅDE DU HVILER I DIG SELV – er ALTAFGØRENDE for dine gøremål og resultater. Det er også dét vi kalder AUTENTICITET – og det forudsætter, at du kan mærke din VÆRDIGHED som menneske.
Dette gælder uanset om du er direktør, afdelingsleder, teamleder, medarbejder med kort eller lang uddannelse – det er indifferent for mig – ALLE ER LIGE MEGET VÆRD SOM MENNESKE – og skal derfor behandles ordentligt!

Mine styrker – jeres gevinst

 Jeg elsker at møde nye mennesker og lytte til jeres historie, forstå jeres liv. Jeg er lattermild og ikke selvhøjtidelig. Jeg har en veludviklet intuition, er en nærværende lytter og er god til at SE mennesket. Og på den måde skabes der hurtigt TILLID. Mit fokus er altid på potentialer, muligheder og styrker. Jeg har et særligt talent for at finde ind til kernen af en udfordring og finde veje, der åbner op for helt nye løsninger og fornyet håb. Jeg ser og forstår kompleksitet og årsagssammenhænge i et særligt konstruktivt perspektiv. Der er altid en vej, et nyt valg at tage, mentalt set. 

Jeg sætter projektør på dine talenters værdi, dine virkelige behov, ønsker og muligheder, så du kan finde retning og folde dig ud og trives med dét, som er dine drømme og potentialer. Jeg har mange års erfaring i at arbejde med mennesker i relationer, både private og arbejdsmæssige sammenhænge. Jeg ved, hvad der skal til for at skabe fornyet momentum, mod, inspiration og ægte autentisk selvledelse.

Jeg har en særlig evne til at tilrettelægge og “komponere” forløb og processer, således at det enkelte individ og fælleskabet styrkes markant. Således at der skabes ny forståelse for ens egen rolle, og at det også bliver tydeligere, hvilke skjulte, skønne kvaliteter og kompetencer alle dine kolleger besidder – således at I kan spille hinanden endnu bedre i hverdagen og få sjove, berigende, succesfulde oplevelser i jeres arbejde.  Altså –
VINDE SUCCES SAMMEN! Til glæde for jeres nære, netværket, kolleger, borgeren – ja, hele samfundet.

Min baggrund

Som ergoterapeut & coach har jeg 40 års erfaring i at arbejde med mennesker: børn, unge, ældre, syge og ikke mindst erfaring med velfungerende, erhvervsaktive mænd og kvinder og sportsfolk. Jeg har som konsulent for ingeniørfirmaet Alectia (nu Niras) gennemført adskillige trivselsprojekter på større virksomheder (bl.a. Arriva, DLG, Systematic og Hydro/Sapa). I den forbindelse har jeg haft over 3.000 personlige samtaler med mænd og kvinder – og det har givet mig en ny gennemgående klar fornemmelse af, hvad mænd og kvinder generelt kan være udfordrede af i privatlivet – OG samtidig dét at være en stabil medarbejder eller leder, der samvittighedsfuldt passer sit arbejde. Der kan ligge et kæmpe pres, måske også allermest fra dig selv – især hvis forventningsafstemningen ikke er klar eller tilsidesættes.

Jeg har de seneste år udviklet Koncept Mental Fokus, i første omgang for Sportsfolk, og jeg ser nu, hvor stort et potentiale der ligger i at bruge det mere bredt, netop fordi det først og fremmest arbejder med det fundamentale “AT VÆRE MENNESKE” – og samtidig udvikle de særlige mentale “skills” – altså alt dét, der GØR DIG GOD – helt særlig dygtig til noget specifikt.
Jeg har altid en overordnet plan for procesforløb og arbejder systematisk og empatisk med et overblik, der også fanger detaljer og jeg handler direkte og varmt med spørgsmål, der udvider horisonten.

Krop – hjerne – hjerte
vi er konstant i læring

Det er sådan vi fungerer – ret simpelt set – prøv at se det lille barn for dig – han har lige lært at gå, han ser en lav taburet – stavrer hen til den og forsøger at kravle op – måske lykkes det – måske ikke og han falder ned og slår sig lidt, men bliver mest forskrækket over at miste balancen – miste fodfæste for en stund. Oplevelsen lagrer sig i hjernen, mest som en følelsesmæssig oplevelse, men også i kroppen og næste gang er han måske lidt mere forsigtig – eller også har han et naturligt gå-på-mod, der driver ham til at prøve til igen med endnu større  styrke?

Og sådan fortsætter livet – vi prøver til – fejler og prøver til igen med noget andet – fejler igen – INDTIL vi stopper op og begynder at lytte til vores allerdybeste og mærker efter – og det kræver ro og stilhed – EN PAUSE – ikke bare 10 min eller en uges ferie. Nogle gange er en PAUSE på flere måneder nødvendig, for at finde ind til kernen af dig selv. Sådan var det i hvert fald for mig – en længere proces, hvor jeg søgte svar udenfor mig selv – forgæves – smiler – for svarene lå i mig – og NU forstår jeg, hvorfor……..det var og er så min læringsproces. Jeg er taknemmelig for at stå her i dag – stærk og livskraftig og med en blomstrende GLÆDE!

En gang troede jeg, at de rigeste, mest dygtige mennesker var gået glat igennem lige til toppen. Hmm, i dag VED jeg, at de lige præcis har begået de største fejl igen og igen, for at tage ved LÆRE og kunne nå dertil, hvor de er.

 

Hvorfor er jeg drevet af at hjælpe mænd og
kvinder med at hente deres indre power hjem?

Helt enkelt for at fremme ligeværdighed i den enkelte familie, således at vi får nogle gladere, stærkere forældre og dermed nære det, der står os alle kærest – nemlig børnene. For at give børnene den ballast, der gør dem til frie kompetente små mennesker – se dét er guld værd. Mange kvinder har en tendens til at tro, at de har patent på at styre udviklingen i familien, men vi trænger alle sammen til, at der gives meget mere plads til manden og hans kvaliteter i hjemmet som en ligeværdig relation til børnene. Værdighed for alle parter betyder ikke, at vi skal være ens eller kunne det samme eller gøre det på samme måde – tværtimod – skal vi profitere af hinandens forskelligheder og nuancerede kvaliteter og kompetencer. Det gælder såvel i hjemmet, som på jobbet og i fritiden.

Det er ikke nødvendigvis nemt, for vi har sandsynligvis ikke lært det af vores egne forældre eller for den sags skyld set ret mange eksempler på det. Men det kan stille og roligt tillæres, det kræver helt klart nye vinkler at se tingene i – samt nogle gode konstruktive redskaber og alt dette har jeg klar til jer.

Mit fundament

Som ergoterapeut blev det klart for mig, hvordan vi som mennesker er drevet af en særlig kraft til at komme ovenpå igen efter en KRISE (fysisk/ psykisk sygdom, stress eller andet svært). Jeg blev udfordret til at ”se bagom” skavankerne og se det menneske, der kan stråle på trods af alt, og det blev en særlig drivkraft for mig at få det bedste frem i ethvert menneske, som jeg mødte på min vej – via den ro og empati, jeg naturligt besidder og dermed få mennesker på fode igen, få startet på en frisk – så at sige – med et helt nyt udgangspunkt: 

Et klart og mere bevidst udgangspunkt, som er meget stærkere, fordi det forankres i en solid selvbevidsthed og TRO PÅ SIG SELV.

Og lige præcis dette er ét af mine varemærker: At se kernen i et andet menneske. Ikke kun skills og dygtigheder, men især dine kvaliteter som menneske. Det har vi ofte svært ved selv at se, og derfor er det fint at få et spejl sat op og blive mindet om det. Det giver nemlig mental styrke, et godt fundament og et stærkere selvværd.

De sidste år inden jeg blev selvstændig i 2015 arbejdede jeg som konsulent for ingeniørfirmaet ALECTIA (nu NIRAS). Vi havde fokus på arbejdsmiljø, sundhed og trivsel og det var her – jeg meget tilfredsstillende oplevede at få alle mine kompetencer i spil på én gang.

Hos MT Trivsel får du en masse konkret viden, inspiration, venlig vejledning og redskaber til at skærpe kursen, udvikle potentialer optimalt og frem for alt se nye resultater i form af positiv respons og glæde. I alle livets facetter vægter jeg ligefrem og respektfuld kommunikation. Seriøsitet og skarp faglighed går hånd i hånd med mild humor, og jeg sætter pris på at påvirke andre mennesker med min glæde, inspiration og drivkraft.
Hver dag gør jeg mit bedste – og det er jeg faktisk ret godt tilfreds med!

Min virkelighed

Min virkelighed baserer sig på enkle principper:

VIRKELIGHEDEN ER HVAD VI GØR DEN TIL
Det er vores individuelle fortolkning af sanseindtryk, der skaber den virkelighed, vi hver især går rundt i. Jeg har en definition af, hvad succes er – du har sikkert en anden. Min oplevelse af at være succesfuld, afhænger udelukkende af min egen definition. Ikke af andres definition, ikke af fakta.

VI SAVNER ET UROKKELIGT FUNDAMENT
Vi har hverken religion, fædrelandskærlighed eller slægtens rødder som en stærk forankring at definere os selv ud fra eller bruge som afsæt for vores valg. Vi savner måske det hellige, det betydningsfulde, det uforgængelige, dét der kan give livet en større mening? Derfor bliver mange af vores valg, og dermed vores liv, levet på tidens trends og tilfældigheder; så når karrieren fejler, præstationen svigter, ægteskabet knager, børnene skuffer – så viser livet sig at være bygget på kviksand – måske? Derfor er det så vigtigt at have det personlige fundament på plads.

DE FLESTE TING ER LANGT ENKLERE END VI TROR
Vi fødes, vi lever, vi dør. Ret meget andet sker der ikke. Eller gør der? Vores liv er i den store sammenhæng – så kortvarigt som et nys. Men vi fylder det med selvbetydning, fordi alt andet ville være livsfarligt. Og blandt andet derfor er det nødvendigt at komplicere ting, som i essensen er ret enkle. Vi kan bruge et halvt liv på at ønske noget andet, end det vi har, fordi vi tror, det er svært eller nærmest umuligt at nå derhen. Det er det sjældent.

VI HAR BRUG FOR AT SE OS SELV I ET KENDT OG FOR OS POSITIVT LYS
Det mest stabile i vores virkelighed, i vores liv – er vores selvopfattelse. Uanset om den er negativ eller positiv. Derfor vil vi gå langt for at omskrive fakta, så de passer til vores selvopfattelse. Vi undlader at opfange signaler, der viser noget andet. Vi fokuserer på de indtryk, der understreger og forstærker vores selvopfattelse. Det farligste i verden er at skulle se en radikal anden version af sig selv, i øjnene. Det kræver ægte mod. Også selvom det er i positiv retning – hvad det meget ofte er.

VI BESIDDER EN INDRE LOGIK, DER GIVER MENING FOR OS SELV – OM END VORES HANDLINGER KAN SYNES UFORSTÅELIGE FOR ANDRE
Fordi vores selvopfattelse er så vigtig for os, kan vi altid forklare vores handlinger. For os selv. De giver altid mening. For os selv. Vores handlinger skal stemme overens med vores selvforståelse, og det gælder uanset, om vi har et lavt selvværd og derfor er nødt til at vedligeholde det ved at handle på en måde, der udadtil ser vanvittigt ud, men som bekræfter os i, at vi har et lavt selvværd. På den måde forbliver selvbilledet intakt – indtil du beslutter noget andet.

GRUNDPRÆMISSER I OPFATTELSE AF VERDEN
Der findes forskellige måder at forklare verden på. Den kan beskrives akademisk, hvor vi trækker på etablerede, accepterede kilder, der selv trækker på etablerede, accepterede kilder. Hver forfatter bringer kun en lille bid individuel tænkning til bordet, men akkumuleret giver det en solid, intellektuel krop af viden.

Eller den naturvidenskabelige, hvor vi laver eksperimenter og forsker og når frem til nogle resultater, der er valide, fordi de i en vis udstrækning kan replikeres – og sandheden virker solid, lige indtil den ikke er det længere, fordi vi har fundet ud af noget nyt.

Eller eksperimentelt, empirisk, gennem praktisk erfaring. Det er den måde jeg arbejder på. Jeg læser og lytter til mennesker, der trækker på kilder og mennesker, der forsker – og mennesker, der prøver tingene af – samtidig med at jeg samler og prioriterer mange års egen erfaringer. Og når jeg er tilfreds med metode og resultat, så prøver jeg det af på mine ”kaniner.” Og ændrer og justerer – og på den måde har jeg skabt et unikt og solidt koncept: Koncept Mental Fokus og dét er jeg stolt af! Både dét og jeg – er i stadig udvikling – lige indtil jeg ikke trækker vejret længere.

Min vej fra presset selvstændig
til frisat og glad katalysator
i processer & kommunikation

Det tog mig noget tid at overgive mig til de sociale medier – og til at forstå, at de i dag er den bedste vej til synlighed. Og derfra begynde at lege med både Facebook og LinkedIn – til at opleve hvor levende, hurtigt og nemt, det rent faktisk er at kommunikere sobert, venligt og givende.

Jeg elsker at give fra mig og elsker selvfølgelig, når andre kan blive inspireret af mine inputs. Jeg mærker hele tiden efter, hvad der rører sig. Det er sådan verden er i dag: virkelig kort afstand fra tanke til handling – og derfor er det endnu mere nødvendigt end nogensinde, at kunne selektere imellem skidt og kanel, og det kræver et menneskeligt fundament af viden og erfaring at kunne bruge både intellekt, fornuft og intuition i ét samlet hele.

KONTAKT

Marianne Thorin
+ 45 22 33 13 25
mariannethorin@gmail.com
Vibevej 14, 8641 Sorring

VIGTIG INFORMATION

Handelsbetingelser

Copyright © Marianne Thorin  ·  Alle rettigheder forbeholdt.